Yazılar

Çalışma Sistemi ve Program İçeriği

Çalışma sistemi

 • Çalışmalar bireysel olarak, haftada bir kez 50’şer dakikalık dersler halinde gerçekleştirilmektedir.
 • Piyano dersi repertuvarı; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği’nde yer alan müfredat esas alınarak işlenmektedir.
 • Merkezimizde ayrıca, LCM (London College of Music) sertifika programına yönelik Piyano eğitimi programı gerçekleştirilmekte; ilgilenenlerin çalışmaları LCM sınavlarına hazırlık niteliğinde yürütülmektedir.

Program içeriği:

 • Notaların öğrenilmesi (solfej-bona çalışmaları)
 • Müzikte Zaman kavramının çalışılması (ritmik çalışma)
 • Enstrümanın teknik özelliklerinin tanınması ve hakimiyetinin kazanılması çalışılması
 • Küçük egzersiz parçalarının çalışılması
 • Klasik müzik repertuvarına ait ünlü eserlerin, tematik olarak çalınması
 • Program sonunda gerçekleşecek konser için eser belirlenmesi ve çalışılması
 • LCM sınavlarına katılmak isteyenlerin ilgili sınava yönelik repertuvarlarının dersler sürecinde çalışılması.

Piyano Kursuna Kimler Katılabilir ?

Kimler katılabilir?

 • Piyano çalmayı öğrenmek isteyen her yaş grubundan ilgililerin katılımına açıktır. Derslere başlamak için gerekli alt yaş sınırı 4,5 olup üst yaş sınırlaması yoktur. Programa her yaş grubundan katılımcılar kayıt gerçekleştirebilirler.
 • Piyano eğitimi alt yapısına sahip katılımcılar da, seviyelerini ilerletmek amacı ile piyano eğitim programına başvurabilirler.
 • LCM (London College of Music) sertifika programına yönelik hazırlanmak isteyen öğrenciler, LCM sınav merkezi olan kurumumuzdan bilgi alarak Piyano eğitimi programımıza başvurabilirler.

Piyano Kursunun Hiç Bilmediğiniz 10 Faydası

1. Vücut Koordinasyonunu Geliştirir

Piyano Eğitimi öncelikle el-göz koordinasyonunu geliştirdiğinden çocukların yazı yazmayı kolay öğrenmelerini sağlar. Bunun yanı sıra güzel el yazısı yazma yeteneği geliştirir.

2. Konsantrasyon Süresini Arttırır

Piyano çalarken nota takibi yapmak, eseri aynı tempo ile devam ettirmeye çalışmak odaklanmayı öğretir. Küçük yaşlardan itibaren düzenli Piyano Eğitimi almanın bireylerin konsantrasyon sürelerinin gelişmesine katkı sağladığı kanıtlanmış.

3. İşitsel ve Sözel Beceriler Geliştirir

Piyano Eğitimi alan çocuklar çevrelerindeki seslere karşı duyarlılık geliştirir. Örneğin; kalabalık ve gürültülü bir sınıfta öğretmenin sesini daha kolay ayırt edip, odaklanabilirler. Kelime hafızaları gelişir, kendilerini daha iyi ifade edebilirler.

4. Hızlı Okuma Becerisi Kazandırır

iyano çalarken aynı anda iki satırın okunması, hızlı bir nota takibi gerekmesi gibi nedenlerden dolayı piyano çalanların daha hızlı kitap okudukları biliniyor.

5. Dil ve Müzik Bağlantısı

Beynimizde dil ve müzik merkezlerinin birbirleri ile benzeşik çalıştığını hepimiz biliyoruz artık. Küçük yaşta başlayan Piyano Eğitimi çocukların birden fazla yabancı dil öğrenmesini kolaylaştırıyor.

6. Sayısal Zekayı Geliştirir

Sol beyin fonksiryonları üzerinde de etkisi büyük Piyano Eğitiminin. Piyano dersi alan öğrencilerin okuldaki matematik ve fen alanında göstermiş oldukları başarılar yapılan araştırmalarla kanıtlandı.

7. Çalışma Disiplini Verir

Küçük yaşlardan itibaren düzenli alınan piyano dersleri çocukların hayatlarını daha disiplinli ve düzenli olarak kurgulamalarına yardımcı oluyor. Her ders tekrarında somut olarak ilerlediklerini görmeleri onlara hayatta çalışmanın ve tekrarların önemini farkettirir.

8. Hafızayı Geliştirir

Uzun yıllar piyano eğitimi alıp, büyük formlu eserler çalan ve bu eserlerden kendisine her an hazır halde bir repertuar hazırlayan öğrencinin; hafızasını ne kadar da geliştirdiğinin kanıtı oluyor.

9. Soyutlama Yeteneği Geliştirir

Başka türlü nasıl size ‘yağmur damlalarının göle düşme sesleri’ni notalar aracılığı ile betimleyebilir ki…

10. Vee Tabiii ki Zekayı Geliştirir!

Sağ ve sol beyni aynı anda kullanmak beyindeki sinirsel bağlantıları güçlendirir. Piyano ve IQ arasındaki bağlantı oldukça çarpıcı!  Okul öncesi çağlarından itibaren piyano dersi alan çocukların IQ’ları %50 oranında artıyor!