Yazılar

Çalışma Sistemi ve Program İçeriği

Çalışma sistemi

  • Çalışmalar bireysel olarak, haftada bir kez 50’şer dakikalık dersler halinde gerçekleştirilmektedir.
  • Piyano dersi repertuvarı; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği’nde yer alan müfredat esas alınarak işlenmektedir.
  • Merkezimizde ayrıca, LCM (London College of Music) sertifika programına yönelik Piyano eğitimi programı gerçekleştirilmekte; ilgilenenlerin çalışmaları LCM sınavlarına hazırlık niteliğinde yürütülmektedir.

Program içeriği:

  • Notaların öğrenilmesi (solfej-bona çalışmaları)
  • Müzikte Zaman kavramının çalışılması (ritmik çalışma)
  • Enstrümanın teknik özelliklerinin tanınması ve hakimiyetinin kazanılması çalışılması
  • Küçük egzersiz parçalarının çalışılması
  • Klasik müzik repertuvarına ait ünlü eserlerin, tematik olarak çalınması
  • Program sonunda gerçekleşecek konser için eser belirlenmesi ve çalışılması
  • LCM sınavlarına katılmak isteyenlerin ilgili sınava yönelik repertuvarlarının dersler sürecinde çalışılması.